Městské muzeum se sbírkou Maxe Regera

Městské muzeum ve Weidenu

Městské muzeum ve Weidenu podává svědectví o životě ve městě za dob, kdy ještě platilo, že řemeslo má zlaté dno. Autentické výjevy poskytují intenzivní pohled na doby dávno minulé.

Městské muzeum ve Weidenu bylo založeno v roce 1896 jako sbírka obchodních vzorků radou nejvyššího zemského soudu Albertem Vierlingem a v roce 1902 rozšířeno na vlastivědné muzeum městským archivářem Hansem Wagnerem a radou magistrátu Christianem Aichingerem. Muzeum sídlí od roku 1979 v kulturním centru Hanse Bauera, budově patřící někdejší nadaci vybírající almužny cechu soukeníků, jejíž výstavba byla dokončena v roce 1566.

Tradiční název „stará škola“ vychází ze skutečnosti, že zde od 16. století sídlila německá a latinská škola.

Atrakcí muzea je zejména pamětní pokoj Maxe Regera, ve kterém skladatel navštěvoval hodiny hudby. Starobylý dům však umožňuje nahlédnout i do historie tehdejšího řemesla a měšťanského bydlení.

Městské muzeum je podporované Evropskou unií [PDF]

Poklady z Městského muzea a Městského archivu Weiden vyprávějí o historii města

Výstava do 02.09.2022

Městské muzeum ve Weidenu vystavuje u příležitosti svých 125. narozenin své nejkrásnější a nejzajímavější předměty.

Dne 5. dubna 1896 vzniklo Městské muzeum ve Weidenu založením "Albert and Katharina Vierling'schen Stiftung zur Errichtung einer Sammlung von Mustern und Modellen für Gewerbe und Handwerk in der Stadt Weiden". Při této příležitosti vystavuje Městské muzeum ve spolupráci s městským archivem své nejvýznamnější a nejzajímavější exponáty získané během 125 let své existence a vypráví jimi příběh města Weidenu v Horní Falci.

Otevírací doba a vstupné

Po - Pá
09:00 h - 12:00 h
14:00 h - 16:30 h

Vstup zdarma!

Adresa Městské muzeum ve Weidenu

Stadtmuseum Weiden
Kulturzentrum Hans Bauer
Schulgasse 3a
92637 Weiden

Tel.: 0961-814101
Fax: 0961-814119

Příjezd a parkování

Městské muzeum ve Weidenu se nachází v budově staré školy na ulici Schulgasse. Auto můžete zaparkovat v parkovacích domech nebo na parkovištích v bezprostřední blízkosti. Nejbližší parkovací dům je na ulici Bürgermeister-Prechtl-Straße. Další možnosti parkování a polohu budovy stará škola najdete na mapě starého města.

Plán starého města