Zodpovědnost

Pokyny k zodpovědnosti za obsah a odkazy

Zodpovědnost za obsahy

Obsah a informace uvedené na této webové stránce města Weiden i.d.OPf. jsou prozkoumány a vytvořeny s maximálně možnou pečlivostí. Navzdory tomu nelze vyloučit chyby v procesu zpracování. Upozornění a opravy posílejte na tourist-information(at)weiden.de
Navzdory pečlivé kontrole nelze poskytnout záruku na správnost, úplnost, aktuálnost a stálou dostupnost informací a údajů na této webové stránce.

Jako poskytovatel služeb odpovídáme v souladu s § 7 odst. 1 německého zákona o telemédiích za vlastní obsah na těchto stránkách podle všeobecných právních předpisů. Dle §§ 8 až 10 německého zákona o telemédiích nejsme povinni kontrolovat přenášené nebo uchovávané informace třetích stran nebo zkoumat okolnosti, které poukazují na nezákonnou činnost.

Zodpovědnost za odkazy

Online nabídky města Weiden i.d.OPf. obsahují odkazy na externí webové stránky třetích stran. Na obsah těchto stránek nemá město Weiden i.d.OPf. žádný vliv, proto nepřebírá zodpovědnost ani záruku za tento obsah třetích stran. Za obsah propojených stránek je zodpovědný pouze příslušný poskytovatel nebo provozovatel stránek. Obsah externích stránek, na který město Weiden i.d.OPf. poukazuje prostřednictvím odkazů, nepředstavuje názory města Weiden i.d.OPf., ale slouží jen pro zprostředkování informací a znázornění souvislostí.

Propojené stránky byly v době propojení zkontrolovány z hlediska možného porušení právních předpisů. V době vytvoření odkazu nebyly identifikovány žádné obsahy, které by byly v rozporu s právními předpisy. Kontrola obsahu propojených stránek není možná bez konkrétních indicií o porušení právních předpisů. Po oznámení porušení právních předpisů budou takové odkazy okamžitě vymazány.

Autorské právo

Obsah a díla na stránce města Weiden i.d.OPf. podléhají německému autorskému právu. Pro jejich rozmnožování, zpracování, šíření a jakékoliv používání je potřebný předcházející písemný souhlas příslušného autora nebo tvůrce. Stahování a kopírování této stránky je povoleno jen na soukromé, nekomerční účely.

Na obsahy třetích stran, které nevytvořilo město Weiden i.d.OPf., se vztahují autorská práva třetích stran. Za takové jsou považovány zejména obsahy třetích stran.

Pokud se navzdory tomu dozvíte o porušování autorských práv, prosíme vás, abyste nás o tom informovali na tourist-information(at)weiden.de. Po oznámení porušení právních předpisů bude takový obsah okamžitě vymazán.