Náměstí Schlörplatz

Historie náměstí

Náměstí Gustava von Schlöra se nachází na historicky významném místě. Kdysi zde bylo dolní předměstí, nazývané i předměstí koželuhů, na kterém se jircháři věnovali svému řemeslu. Na lichoběžníkovém pozemku, na kterém dnes najdete daňový úřad, stála ve středověku nemocnice, kostel a hřbitov.

Památník Gustava von Schlöra stojí mezi jubilejním dubem z roku 1824, který byl zasazený k 25. výročí krále Maxmiliána I., a dubem míru z roku 1871. Je věnovaný vzpomínce na bavorského ministra obchodu Gustava von Schlöra (1820 - 1883), který se zasloužil o připojení Weidenu k železniční síti v roce 1863, což umožnilo hospodářský rozvoj města. Památník navrhl mnichovský architekt Carl Hocheder, mramorovou podobiznu sochař Theodor Haf.

Poloha a parkování

Náměstí Schlörplatz se rozprostírá u dolní brány na konci starého města. Auto můžete zaparkovat v parkovacích domech nebo na parkovištích v bezprostřední blízkosti starého města. Nejbližší je parkovací dům na ulici Friedrich-Ebert-Straße. Další možnosti parkování a polohu náměstí Schlörplatzes najdete na mapě starého města.

Plán starého města