Po stopách Maxe Regera

Weiden a Max Reger – výjimečná prohlídka města

Objevte město po stopách Maxe Regera. Už sám skladatel se rád toulal po romantických uličkách Weidenu, přitom sbíral inspirace pro své velkolepé skladby. I inspirativní atmosféra města určitě přispěla k tomu, že téměř všechna svá významná varhanní díly vytvořil právě ve Weidenu.

1. Památník Maxe Regera v parku Maxe Regera

Vydejte se na příjemnou procházku po parku Maxe Regera a objevte jeho pomník, který vytvořil sochař Josef Gollwitzer pocházející z Weidenu. Slavnostní odhalení památníku, který svými varhanovými píšťalami připomíná rozsáhlou tvorbu Regera, se konalo dne 12. října 1957.

2. Kostel sv. Michaela

V letech 1886 až 1889 hrál Max Reger pod vedením Adalberta Lindnera na varhany při katolických bohoslužbách v simultánním kostele sv. Michaela. V roce 2007 nainstalovala společnost Weimbs do kostela sv. Michaela nové „pamětní varhany Maxe Regera“, jejichž zvuková koncepce byla vytvořena na základě intenzivního studia celé varhanní tvorby Regera. Precizní vyladění všech prvků, které ovlivňují kvalitu a charakter zvuku varhan, umožňuje neobyčejně širokou škálu intonačních odstínů, která je typická pro německou romantickou varhanní hudbu.

3. Pamětní pokoj Maxe Regera v městském muzeu

Sbírka Maxe Regera v budově staré školy obsahuje kromě množství notových záznamů a prvotisků i dokumenty z rozsáhlé korespondence Maxe Regera a jeho osobní dokumenty a předměty. Dnešní pamětní pokoj Maxe Regera byl kdysi součástí služebního bytu Adalberta Lindnera. Reger zde v letech 1884 až 1889 navštěvoval hodiny klavíru.
Otevírací doba:
pondělí - pátek 9.00-12.00 hod. a 14.00-16.30 hod.

4. Náhrobek Maxe Regera

V parku Konrada Adenauera stojí náhrobek skladatele. Do Weidenu byl náhrobek dovezen z Weimaru po zřízení čestného hrobu na hřbitově Waldfriedhof v Mnichově v roce 1930.

5. Kostel sv. Josefa

Zde, v kostele sv. Josefa absolvoval Max Reger 7. března 1903 zkoušku varhan.

6. Dům, ve kterém žil Max Reger

Dům na ulici Bürgermeister-Prechtl-Str. 31 byl čtvrtým domem, ve kterém žila rodina Regerů, než se v roce 1901 přestěhovala do Mnichova. Pamětní deska na domu vzpomíná na velkého syna města, který ve městě Weiden komponoval své nejslavnější varhanní skladby.


Další bydliště rodiny Regerů ve Weidenu: 

  • na ulici Obere Bachgasse 6 – zde se nachází první dům, ve kterém žila rodina Regerů
  • na náměstí Oberer Markt 6 měla rodina Regerů své druhé bydliště
  • na náměstí Unterer Markt 27 se nachází třetí bydliště rodiny Regerů