Ochrana osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů

A) Všeobecné informace

Jméno a kontaktní údaje provozovatele

Město Weiden in der Oberpfalz, zastoupené primátorem, panem Jensem Meyerem
Nová radnice, Dr.-Pfleger-Straße 15, 92637 Weiden
Telefon: 0961 / 810
E-mail: stadt(at)weiden.de 

Kontaktní údaje zmocněnce pro ochranu osobních údajů

Našeho zmocněnce/naši zmocněnkyni pro ochranu osobních údajů zastihnete na:
Dr.-Pfleger-Straße 15, 92637 Weiden
Telefon: 0961 / 811047
E-mail: datenschutz(at)weiden.de

Účely a právní základy zpracování osobních údajů

Účelem zpracování je plnění ve veřejném zájmu, které nám ukládá zákon, zejména informování veřejnosti. Není-li stanoveno jinak, právní základ zpracování vašich údajů vyplývá z čl. 4 odst. 1 bavorského zákona o ochraně osobních údajů (BayDSG) ve spojení s čl. 6 odst. 1 podostavec 1 písm. e všeobecného nařízení o ochraně údajů (GDPR). V souladu s ním můžeme zpracovat údaje potřebné ke splnění nám svěřeného úkolu.

V případě potřeby budou vaše údaje poskytnuty příslušným dozorčím a kontrolním orgánům, aby mohly vykonávat příslušná práva na kontrolu.

V zájmu ochrany bezpečnosti informačních technologií mohou být údaje při elektronickém přenosu zaslány Zemskému úřadu pro informační bezpečnost a tam zpracovány na základě čl. 12 a násl. Bavorského zákona o elektronické podobě výkonu působnosti orgánů veřejné moci.

Vaše práva

Pokud město Weiden i.d.OPf. zpracovává vaše osobní údaje, jste dotčenou osobou ve smyslu GDPR a máte následující práva:

  • Právo na přístup k údajům (čl. 15 GDPR). Dostanete informace o účelech, na které se vaše osobní údaje zpracují, kategoriích zpracovaných osobních údajů, příjemcích nebo katerogiích příjemců, jakož i informace o době uchovávání údajů.
  • Právo na opravu (čl. 16 GDPR)
  • Právo na vymazání (čl. 17 GDPR)
  • Právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR)
  • Právo na přenosnost údajů (čl. 20 GDPR)
  • Právo namítat proti dalšímu zpracování (čl. 21 GDPR)

Udělili-jste městu Weiden i.d.OPf. souhlas podle zákona o ochraně údajů, můžete ho kdykoliv odvolat u zpracovatele, u kterého jsou uloženy. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů, které se na základě souhlasu zpracovaly až do odvolání.

 

Právo na podání stížnosti u příslušného dozorčího orgánu

Kromě toho máte právo podat stížnost bavorskému státnímu komisaři osobních údajů. Jeho kontaktní údaje jsou:
Poštovní adresa: PO Box 22 12 19, 80502 Mnichov 
Adresa: Wagmüllerstraße 18, 80538 Mnichov 
Telefon:  089 212672-0 
Telefax:  089 212672-50 
E-mail: poststelle(at)datenschutz-bayern.de
Internet: https://www.datenschutz-bayern.de/

Další informace

Pro získání více informací o zpracování svých údajů a svých právech nás můžete kontaktovat pomocí výše uvedených kontaktních údajů (na začátku části A).

B) Informace o webových stránkách

Technická realizace

Náš webový server provozuje společnost (Hetzner Online GmbH). Osobní údaje, které poskytnete při návštěvě našich webových stránek, proto zpracovává naším jménem společnost
Hetzner Online GmbH
Industriestr. 25
91710 Gunzenhausen
info(at)hetzner.com

Zaprotokolování

Po každé návštěvě našich webových stránek náš poskytovatel (Hetzner Online GmbH) automaticky ukládá určité údaje. Patří k nim například IP adresa, typ a verze používaného prohlížeče, čas, datum, webová stránka, ze které uživatel přešel na naši stránku. IP adresa se ukládá po dobu 7 dnů a následně je anonymizovaná. Poté již nelze danou osobu žádným způsobem identifikovat. Právním základem pro takové zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Aktivní komponenty

Používáme aktivní komponenty jako Javascript, Java-Applets nebo Active-X-Controls. Tuto funkci můžete vypnout změnou nastavení ve svém internetovém prohlížeči.

Soubory Cookie

Nenastavujeme ani nepoužíváme žádné soubory cookie.

Hodnocení chování uživatelů (systémy sledování na webových stránkách, měření dosahu) 

Pro přizpůsobení své webové stránky aktuálním potřebám používáme nástroj pro webovou analýzu Matomo. Ten sestavuje statistiky používání na základě anonymních údajů o používání (hodnota hash operačního systému, prohlížeče, zásuvných modulů prohlížeče, anonymizované IP adresy a jazyka prohlížeče). Nejsou nastaveny žádné soubory cookie a nepoužívají se žádné osobní údaje. Nástroj Matomo je provozován přímo městem Weiden, takže do procesu není zapojen žádný poskytovatel třetí strany.

Používání online rezervačního nástroje společnosti Bayern Reisen & Service GmbH

Naše webové stránky používají pro realizaci online rezervací ubytování a jiných cestovních služeb, jakož i pro zpracování dotazů online rezervační nástroj (dále jen „ORN“) společnosti Bayern Reisen & Service GmbH, Im Gewerbepark D 33, 93059 Regensburg (www.bayern-reisen-service.de, nachfolgend „BRSG“). V rámci ORN zpracovává BRSG údaje jako provozovatel.

Informace a zásady ochrany osobních údajů najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti BSRG pro ORN, ke kterému máte kdykoliv přístup přes ORN nebo ho můžete shlédnout na www.bayern-reisen-service.de/datenschutzerklärung/ .

C) Informace k individuálnímu zpracování údajů

Fotografování

V rámci naší práce pro tisk a styk s veřejnosti se na různých akcích a setkáních zhotovují fotografie, na kterých vás bude možné identifikovat. Proti fotografování a/nebo zveřejnění fotografií můžete namítat.

V případě námitky použijte výše uvedené kontaktní údaje (na začátku části A).