Kostel sv. Josefa – kostel v secesním stylu

Interiér v secesním stylu

Není vůbec překvapující, že vybavení interiéru katolického kostela sv. Josefa v srdci Weidenu trvalo 14 let. Vyznačuje se zejména podmanivou hojností secesních prvků vytvořených před více než sto lety. Na sloupech, stěnách i stropě je stále co objevovat. Spektrum motivů maleb sahá od víry silně zakořeněné v naší vlasti (obrazy apoštolů na stěnách transeptu) až po první vyprávění ze Svatého písma s různými příběhy o stvoření. Myšlenka, že svět byl vlastně člověku svěřen jako zahrada, ve které má dobře a šťastně žít (obraz Adama a Evy v ráji vpravo vedle levého bočního oltáře), a že celý život je dar, dílo Boha (Bůh vdechl do Adama život, reliéf nad vchodem z prostoru kostela do kapličky určené pro tiché rozjímání vlevo vedle bočního oltáře), je dnešnímu „modernímu“ člověku dost vzdálená. Kostel umožňuje lidem v klidu přemýšlet o tomto daru stvoření a více si uvědomit zodpovědnost, která je s tímto darem spojená: s tím, co nám bylo svěřeno, máme zacházet tak, abychom to mohli znovu odevzdat i následující generaci.

Staroegyptské umění zobrazování zvířat

Rostliny a zvířata jsou oblíbenými motivy v kostele sv. Josefa. Umělec Hofstötter, který byl pověřen vybavením interiéru kostela, znal umění starověkého Egypta; známé mu byly i mnohé výjevy z bible. Z obou zdrojů pochází celá zoologická zahrada více či méně exotických zvířat. Velké množství zvířat je v přední části kostela: Jedním z příkladů je první klenbové pole za apsidou: je na ní zobrazen vlk, beránek, lev a medvěd. Zobrazení ztvárňují rajský klid, který prorok Izaiáš popsal následovně: „Vlk bude bydlet s beránkem; tele, lev a ovce se budou pást společně s medvědem.“ I když zcela jiným způsobem, jako zbožné přání je harmonické spolužití všech živých tvorů i dnes aktuálním tématem. V následujícím poli se nachází: jelen, pelikán, páv a pták Fénix. Obrazy ztvárňují biblické výjevy, reliéfy a sochy v celém prostoru kostela zobrazují mnohé rostliny a zvířata z Blízkého východu. Velmi působivě je ztvárněn například lev z příběhu o Samsonovi. Můžete ho vidět při pohledu nahoru v pravé boční lodi těsně předtím, než vstoupíte do empory.

Secesní zobrazování fantazijních rostlin

Kromě zvířat a rostlin jako symbolů a obrazových motivů si zobrazení přírody našla i další cestu do kostela sv. Josefa. Secese je s oblibou používala jako ornamenty ke zdůraznění a podtrhnutí mystického a tajemného, velkolepého a důstojného charakteru prostoru. Proto můžete v každém rohu vidět fantazijní rostliny a zvířata, jako například ryby, ještěrky, opice nebo psy, které byste na tomto místě vůbec nečekali. Bůh spí v kameni, dýchá v rostlině, dřímá ve zvířeti a probouzí se ve člověku.

Další informace o kostele sv. Josefa

Adresa kostela sv. Josefa a farního úřadu

St. Josef
Bürgermeister-Prechtl-Str. 13, 92637 Weiden in der Oberpfalz

Pfarramt St. Josef
Bürgermeister-Prechtl-Str. 15, 92637 Weiden in der Oberpfalz
Tel.: 0961-390830