Tiráž

Vydavatelem (dle § 5 německého zákona o telemédiích; § 55 státní smlouvy o rozhlase) těchto webových stránek je město Weiden in der Oberpfalz zastoupené primátorem Jensem Meyerem.

Neues Rathaus
Dr.-Pfleger-Straße 15
D-92637 Weiden
Telefon: 09 61 / 81 - 0
Telefax: 09 61 / 81 - 10 19
E-Mail: stadt(at)weiden.de
ID DPH: DE 197 232 636
EORI č.: DE 4221184

Sparkasse Oberpfalz Nord, PF 2553, 92615 Weiden i.d.OPf.
IBAN: DE50 7535 0000 0000 1000 40
SWIFT-BIC: BYLADEM1WEN
www.sparkasse-oberpfalz-nord.de

Zodpovědný za obsah (dle § 55 odst. 2 státní smlouvy o rozhlase):

Úřad kultury, historie města a turismu

paní Petra Vorsatz

Schulgasse 3 a
92637 Weiden i.d.OPf.

Tel.: 09 61 / 81 41 01
Fax: 09 61 / 81 10 19
E-Mail: kultur(at)weiden.de

Copyright (©) 2019, Stadt Weiden in der Oberpfalz. Všechna práva vyhrazena. Komunikace prostřednictvím e-mailu viz přístup k e-mailu

Ostatní upozornění

Označování pohlaví

Z důvodu lepší čitelnosti informací se při označování osob zpravidla používá mužský rod. Myslí se tím však osoby jak mužského, tak i ženského pohlaví.

Řešení sporů online

Evropská komise poskytuje na adrese ec.europa.eu/consumers/odr/ platformu pro řešení sporů online, kterou mohou spotřebitelé využít k řešení sporu a na které lze najít další informace k problematice řešení sporů.

Mimosoudní řešení sporů

V případě sporu se spotřebitelem nejsme povinni ani ochotni zúčastnit se smírčího řízení před smírčím spotřebitelským orgánem.