Historické městské opevnění

Upevnění z dob císaře Karla IV.

V listině z roku 1347 přikázal císař Karel IV. hradním hrabatům z Norimberku vylepšit, vybudovat a opevnit pevnosti, Parkstein i tržiště ve Weidenu. Nejpozději v té době dostalo město Weiden in der Oberpfalz své první opevnění, je však možné, že byly jen vyvýšeny již stávající městské stavby a posilněné výstavbou strážných věží.

Městské hradby dnes

Při pohledu nad městským potokem z aleje Kurta Schumachera a od nové radnice uvidíte jihozápadní okraj městského opevnění s hlavní zdí, zdí mezihrudí, nárožní baštou a obrannou věží. Bohužel nelze přesně určit, kdy vzniklo první opevnění města Weiden in der Oberpfalz.

Horní brána

V oblasti horní brány se v minulosti nacházel dokonale přepracovaný a reprezentativní systém obranných staveb. Systém brány tvořila bránová věž, přední brána s dvěma mohutnými kruhovými věžemi a téměř 16 metrů dlouhý kamenný most, který kdysi vedl přes městský příkop.

Základ bránové věže pochází pravděpodobně ze 13. století. V roce 1911 byla zbourána a nahrazena horní bránou, která existuje dodnes.

Dolní brána

I dolní brána, součást městského opevnění ze 14. století, byla zničena při velkém požáru ve městě v roce 1536 a později opět postavena.

Svoji dnešní podobu s působivou barokní střechou získala v době po třicetileté válce, během které byla v roce 1635 sestřelena horní polovina brány. V dávných dobách bydlel v bránové věži trubač, který ohlašoval zavírání brány. Systém brány při pohledu ze starého města tvořila brána se dvěma mohutnými dřevěnými křídly, mříž s hroty a padací most směrem k dnešnímu náměstí Schlörplatz, který překlenul městský příkop.

Dolní brána byla vážně poškozena v roce 1945 při vstupu amerických vojenských jednotek. Následně byla v roce 1948 proražena do sloupu přední brány brána pro chodce a v roce 1950 se opravila, i když se předtím vážně uvažovalo o jejím zbourání.