Evangelický kostel sv. Michaela

Městský farský kostel sv. Michaela

Evangelický městský farní kostel sv. Michaela v srdci starého města ve Weidenu má bohatou historii. Původně jednoduchý stejnolodní kostel prošel do roku 1448 náročnou přestavbou na gotický kostel uprostřed městského hřbitova. Při požárech ve městě v letech 1536 a 1540 utrpěla budova značné škody, které si vyžádaly nové opravy budovy v roce 1561. V roce 1759 se věž zhroutila a o dva roky později byla znovu postavena. Dnes je evangelický městský farní kostel sv. Michaela v celé své kráse nádherným barokním kostelem, který je stálou součástí každé prohlídky historického města.

Stojí za to prohlédnout si i interiér kostela. Na ozvučné stříšce impozantní kazatelny vytvořené v roce 1787 je 
zobrazen patron kostela, archanděl Michael. Lavice jsou zdobeny půvabnými rokokovými řezbami. Působivý oltářní obraz zobrazuje narození Krista a je mistrovským dílem sulzbacherského dvorního malíře Johanna Karla z roku 1792.

Simultánní kostel sv. Michaela

V průběhu staletí se několikrát změnil nejen vnější vzhled kostela, ale v důsledku reformace se čas od času měnilo i jeho konfesní zaměření. Mezitím se kostel využíval i simultánně, což znamená, že byl kostel užíván společně protestanty a katolíky.

Simultánní využití kostela sv. Michaela začalo v roce 1653, kdy se v tehdejším evangelickém kostele sloužila katolická mše, po které katoličtí představitelé odstranili hlavní portál. Oficiálně však bylo zavedeno až v roce 1663. Více než 200letá historie simultánního kostela ve městě Weiden byla ukončena v roce 1900 přestěhováním katolické farnosti do kostela sv. Josefa.

Kostel sv. Michaela je jedním ze tří simultánních kostelů ve Weidenu, který můžete navštívit cestou po cyklotrase kolem simultánních kostelů ve střední a severní části Horní Falce. Boží chrámy vás zvou udělat si přestávku a na chvíli se ponořit do sebe.

Adresa kostela sv. Michaela a farního úřadu

St. Michael
Schulgasse 1, 92637 Weiden in der Oberpfalz

Pfarramt St. Michael
Pfarrplatz 6, 92637 Weiden in der Oberpfalz
Tel.: 0961-4701577