Další kostely

Katolický kostel sv. Sebastiána

Na ulici Sebastianstraße byla v roce 1486 postavena kaplička Neustiftkapelle. Kostel zničený bleskem a válkou byl nanovo postaven v roce 1692 a v roce1697 opět zasvěcený sv. Sebastiánovi. Na západním chórovém oblouku se nachází renesanční náhrobek dvojčat, dětí hraběte falckého Friedricha von Parksteina, která zemřela ve Weidenu v roce 1590. Kromě zdobené železné mříže se pod emporou nachází kopie obrazu Marie v původním rámu, který byl kapličce Kapelle zur Heiligen Staude darován v roce 1792.

Adresa:

St. Sebastian
Sebastianstraße 24, 92637 Weiden in der Oberpfalz

Pfarramt St. Josef
Bürgermeister-Prechtl-Str. 15, 92637 Weiden in der Oberpfalz
Tel.: 0961-390830

Kostel sv. Alžběty

Historie katolického kostela sv. Alžběty ve Weidenu

Kostel sv. Alžběty byl postaven před přibližně 50 lety v městské čtvrti Rehbühl a patří k jedné z velkých farností ve Weidenu.

Kostel sv. Alžběty byl plánován již v roce 1939, jeho výstavba se však v poválečném období zpozdila o 15 let a začala až v lednu 1953.

Základní kámen byl slavnostně položen 13. září a vysvětil ho prelát Fleischmann. Na kameni je nápis „1953 Lapis Primarius“ a tři kříže. 1. října 1954 se ctihodný katecheta Georg Eckl stal provizorním farářem kostela sv. Alžběty.

Tři zvony v kostele sv. Alžběty (zvon Marie, zvon sv. Michaela a zvon sv. Jana) vysvětil ctihodný pan Konrad Müller, městský farář kostela sv. Josefa. 16. až 17. října 1954 kostel vysvětil arcibiskup Dr. Buchberger.

Interiér

Kostel sv. Alžběty je téměř 50 metrů dlouhý a 20 metrů široký. Stěna hlavního oltáře pochází z bývalého klášterního kostela z Gotteszellu v Bavorském lese a zdobí ji sousoší ukřižování se třemi postavami od řezbáře Jorhama z Rottalu. Oči návštěvníků se znovu a znovu upírají na tabernákulum. K hlavnímu oltáři vede jedenáct schodů z tmavého mramoru pocházejícího z města Carrara. Věž byla postavena ve stylu zvonice a na jejím vrcholu se nachází sedm metrů dlouhý věžový kříž.

Adresa:

St. Elisabeth + Pfarramt St. Elisabeth
Rehbühlstraße 96, 92637 Weiden in der Oberpfalz
Tel.: 0961-22723

Kostel sv. Jana

Příběh o sv. Janovi

Dnešní katolická farnost sv. Jana byla součástí farnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, když se sem po 2. světové válce přistěhovalo mnoho lidí vyhnaných z vlasti. Z iniciativy městského faráře biskupské duchovní rady Dr. Karla Käsa byl jeden z domu přestavěn na jednoduchý nouzový kostel a 26. prosince 1949 byl vysvěcen.

Diecéze pověřila faráře, Dr. Käsa, najít vhodné místo pro stavbu nového kostela. A zde se historie kostela překrývá s historií novin. Ke dvěma stávajícím novinám chtěl vydavatel Dr. Hans Nickl založit ještě třetí noviny. Proto zřídil budovu vydavatelství na ulici Regensburger Straße. Po důkladném zvážení se Dr. Nickl dohodl s dosavadními vydavateli novin „Nový den“ a připojil se k jejich vedení jako spoluredaktor. Nově postavená budova vydavatelství se tak stala zbytečnou a byla přestavěna na farský kostel sv. Jana.

Přestavbou byl pověřen mnichovský vládní odborník na stavby Friedrich Haindl. Kdyby byl kostel od začátku budován jako kostel, asi by dnes vypadal jinak, ale pan Haindl i tak odvedl skvělou práci. Mezistropy se musely částečně vyřezat, v přízemí se provedlo zazdění 2/3 oken. Pro stabilizaci bočních stěn byly postaveny příčky vyčnívající do středu, zalomené půlkruhovými oblouky. O tom, že prostředků na začátku 50. let nebylo nazbyt, svědčí i jednoduchá dlážděná podlaha.

18. října 1953 kostel vysvětil arcibiskus Dr. Michael Buchberger.

Pohled zvenku

Pohled nejdříve upoutá široká zvonice. Má pět zvonů, které odlil Georg Hofweber v Regensburgu:

Zvon Krista Krále – slavnostní zvon, darovaný v roce 1967 farností sv. Jana.

Zvon Marie – zvon svolávající na modlitbu, darovaný v roce 1957 farností Beidl.

Janův zvon – zvon svolávající na bohoslužby, darovaný v roce 1954 rovněž farností sv. Jana.

Zvon anděla strážného – křticí zvon, darovaný v roce 1953 Dr. Hansem Nicklem.

Josefův zvon – umíráček, darovaný v roce 1957 církevním stavebním sdružením sv. Jana.

Na přední straně visí mozaikový kříž, který navrhl a vyrobil weidenský grafik a malíř Franz Friedrich. Nad vchodovými dveřmi visí obraz patrona kostela, apoštola a evangelisty Jana. V pravé ruce drží brko a levou rukou ukazuje na evangelium, které napsal. Na rameni mu sedí symbolické zvíře, orel.

Presbyterium

Ve středu kostela stojí oltářní obraz, který namaloval mnichovský malíř Kittsteiner. Zobrazuje vracejícího se Krista sedícího na duze a natahujícího své probodané ruce směrem k návštěvníkům kostela. Vlevo je zobrazen anděl, který levou rukou ukazuje na Krista. Vpravo je svatý Jan. Ve středu presbyteria stojí oltář.

Varhany

Varhany postavil v letech 1955/1956 varhanář Hirnschrodt z Regensburgu. Májí tři manuály, 26 zvukových registrů, pohyblivý hrací stůl a celkem 1 956 varhanových píšťal.

V roce 1997 provedla společnost vyrábějící varhany Heribert Heick z Regensburgu generální opravu varhan.

Adresa:

St. Johannes + Pfarramt St. Johannes
Regensburger Straße 79, 92637 Weiden in der Oberpfalz
Tel.: 0961-42100

 

Kostel sv. Konráda

O historii

Dne 14.05.1936 byla na zasedání katolické církevní správy farnosti sv. Josefa jednohlasně odsouhlasena stavba kostela sv. Konráda, takže 22. června 1936 mohl ctihodný otec Fleischmann provést první slavnostní výkop pro základ kostela.
Výstavba trvala jen o něco déle než rok. 5. července1937 byl kostel bratra Konráda vysvěcen biskupem Dr. Michaelem Buchbergerem a s účinností od 1. dubna1950 byl uznán za samostatnou farnost, protože do té doby patřil do farnosti sv. Josefa.

Zvony

Kostel sv. Konráda je známý svými čtyřmi mohutnými zvony (celková hmotnost: 1760 kg) naladěnými na tóny fis, a, h a cis. Zvony před nainstalováním v říjnu 1936 vysvětil ctihodný otec Franz Xaver Fleischmann. Instalaci zajistila firma Humpert v osobě Bernharda Friggera za pomoci pracovníků tesařského mistra M. Riedelbauera a stavební společnosti Striegl. 5. listopadu1936 se mohly provést zvukové zkoušky zvonů a jejich převzetí. Zařízení bylo uvedeno do provozu 11. dubna 1937.

Zvláštností zvonů je jejich kovové složení, které netvoří – jak to bývá zvykem – slitinu mědi a cínu. Zvonař použil místo cínu jiný přídavný kov, jehož název je dodnes tajemstvím.

Fakty o různých zvonech

Velký zvon bratra Konráda váží 14,8 metrických centů a na věnci měří 1,11 metrů. Darovala ho farnost sv. Josefa. Na plášti zvonu stojí následující nápis: SIT REGI CHRISTO, DIE SEMPER LAUS IN ORE MEO 8 - „Z mých úst bude vždy znít chvála Krista Krále“. 

Druhý největší zvon s hmotností 9,2 metrických centů má na věnci průměr 0,94 m. Farnosti ho daroval městský farář Fleischmann. Stojí na něm nápis: SANKTE FRATER CONRADE AD DEUM PRO NOBIS VADE (Svatý bratře Konráde, oroduj za nás (prosím) u Boha, našeho Pána).

Třetí zvon váží 6,4 metrických centrů a na věnci měří 0,83 m. Darovalo ho katolické mužské sdružení ve Weidenu. Nápis na něm zní: VIRGO CLEMENS VIRGO PIA DUC NOS IN SECURA VITA (Ó, dobrotivá Panno, milostivá Panno, veď nás po bezpečné cestě).

Nejmenší zvon má hmotnost 4,8 metrických centů a na věnci průměr 0,74 m. Darovala ho Margarete Bayer a nese nápis:: ST. JOSEF FAMILIARUM COLUMEN CUSTODIAT FAMILIAS NOSTRAS (Svatý Josefe, patrone všech rodin, ochraňuj naše rodiny!)

Hlavní oltář a boční oltáře

Oskar Schweigart navrhl sousoší po levé a pravé straně kříže. Vlevo vidíte rodinu, které bratr Konrád (stojící vpravo) gestem ukazuje Spasitele visícího na kříži. Kříž s tělem Ježíše Krista byl vyřezán v Langových dílnách (výška 4,10 m; příčný nosník 3,40 m).

Plastické bloky na psaní obsahují nápis: V PRÁCI VYTRVALÝ V ŘEČI MOUDŘE ZDRŽENLIVÝ POMOCI BÍDNÝM PŘIPRAVENÝ K CIZINCI MILOSRDNÝ

V kamenném hlavním oltáři jsou uloženy relikvie sv. mučedníků Konstantina, Jukunda, Vincenta, Celestíny a Julie.

Pro jeden z bočních oltářů, které vytvořil J. Gerngras, byl od začátku plánován oltář sv. Kryštofa, který měl vzdát úctu tomuto světci po odstranění obrazu sv. Kryštofa na vrchu Rebühl v našem městě. Tak vznikl oltář 14 pomocníků v nouzi v popředí se sv. Kryštofem jako světcem symbolizujícím naši dobu. Druhý boční oltář měl být rodinný oltář zvlášť věnovaný sv. Josefovi, patronovi domovské farnosti.

Adresa:

St. Konrad
Hammerweg 62, 92637 Weiden in der Oberpfalz

Pfarramt St. Konrad
Hammerweg 60, 92637 Weiden in der Oberpfalz
Tel.: 0961-32130

Kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

Interiér

Architekt Otho Orlando Kurz převzal motiv stupňovitého sálu kostela sv. Michaela a použil ho v kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova postaveného v letech 1932-1935. Interiér s kazetovým stropem je kubický a hranatý, což odpovídalo tehdejším představám. Pilíře středové lodě jsou obloženy žlutým jurským mramorem. Vyvýšený chór, jehož stěny jsou pokryty zlatými mozaikami, zobrazuje monumentální obraz Krista Krále s Marií a Janem. Vitráže v bočních lodích staví proti sobě sedm milosrdenství a sedm svátostí. Sochař Mauritus Pfeiffer vytvořil v roce 1936 postavy pro boční oltáře.

Adresa:

Herz Jesu Kirche
Frauenrichter Straße 11, 92637 Weiden in der Oberpfalz

Pfarramt Herz Jesu
Lerchenfeldstraße 7, 92637 Weiden in der Oberpfalz
Tel.: 0961-24707

Kostel Maria Waldrast

Katolický kostel Maria Waldrast se nachází v lese Pressather Wald ve Weidenu a byl vysvěcen 16.10.1966. Vnější fasáda chrámu je z přírodního kamene, a proto nevypadá jako typický kostel. Prostranný interiér je světlý a srdečně zve návštěvníky na bohoslužby. Kostel Maria Waldrast vás zaujme mnohými krásnými prvky a na rozdíl od ostatních kostelů ve Weidenu působí velmi moderně.

Adresa:

Kirche Maria Waldrast + Pfarramt Maria Waldrast
Zur Waldrast 1, 92637 Weiden in der Oberpfalz
Tel.: 0961-23820

Kostel sv. Dionýza

O historii

Katolický kostel sv. Dionýza byl postaven před více než 100 lety v městské čtvrti Neunkirchen. K němu patřící farnost existuje již od vrcholu středověku. Pozornost okamžitě upoutá nádherná kazatelna. Architekt Schott, který vypracoval podrobné výkresy, dokončil hlavní oltář v roce 1913. Kvůli 1. světové válce byl kostel vysvěcen až v roce 1932.

Simultánní kostel sv. Dionýza

Simultánní využívání kostela sv. Dionýza začalo v roce 1663 a bylo zrušeno až po výstavbě katolického kostela. Simultánnost znamená společné používání církevních zařízení protestanty i katolíky.

Nařídil to falchrabě Christian August von Sulzbach v roce 1652. Kostel si dnes můžete prohlédnout a navštívit během jízdy po cyklotrase kolem simultánních kostelů.

V současnosti se evangelický i katolický kostel v Neunkirchenu nazývá kostel sv. Dionýza.

Adresa:

St. Dionysius (OT Neunkirchen)
Bürgermeister-Bärnklau-Straße 12, 92637 Weiden in der Oberpfalz

Pfarramt St. Dionysius (OT Neunkirchen)
Bürgermeister-Bärnklau-Straße 16, 92637 Weiden in der Oberpfalz
Tel.: 0961-22782

Kostel sv. Marie

Poloha

Katolický farský kostel sv. Marie se nachází v městské části Rothenstadt. Jeho štíhlou kostelní věž (38 metrů) uvidíte už z dálky z dálnice A93. Kostel je postavený v jednoduchém, neogotickém stylu.

Interiér

Struktura jasného, prosvětleného prostoru dotváří neogotický charakter kostela. Tento styl převzal formální a dekorativní prvky gotického formálního jazyka středověku. Začátky tohoto stylu sahají do konce 18. století a svého vrcholu dosáhl v 19. století. Interiér kostela byl vytvořen v letech 1895 až 1905. Pozoruhodné jsou cenné vitráže v nazarenském stylu (Nazareni: sdružení umělců založené ve Vídni v roce 1809).

Hlavní oltář

Sochaři Würf a Pongratz z Ambergu ho navrhli v neogotickém stylu. Zobrazuje Marii s Ježíškem. Panna Marie má na hlavě korunu a drží žezlo. Celá její pozornost se upírá na jejího syna, který drží v rukách zeměkouli.  

Stručná historie o farnosti v Rothenstadtu

Farnost v Rothenstadtu byla založena v roce 1326, kdy patřila pod děkanát Altendorf u Nabburgu. Kostel zasvěcený sv. Bartolomějovi byl postaven ještě před 13. stoletím.

V roce 1522 se reformační hnutí dostalo do Weidenu a v roce 1540 se tehdejší farář přiklonil Lutherovu učení. I 200 – 300 obyvatel Rothenstadtu muselo přijmout protestantismus a začátkem 17. století několikrát změnit své náboženské vyznání. Nakonec se vytvořila katolická a evangelická komunita.

Po třicetileté válce (1618 - 1648) byla v Rothenstadtu zavedena „simultánnost“. To znamená, že všechny církevní a školské záležitosti musely být upraveny jak ze strany katolických, tak i evangelických křesťanů. I hřbitov byl rozdělen na dvě části.

Problémy, které v důsledku toho přetrvávaly, se koncem 19. století ještě prohloubily. Se začátkem industrializace se sem přistěhovalo mnoho katolických dělníků se svými rodinami a prostor v kostele již nestačil pro všechny. Kromě toho zde byly snahy o zrušení „simultánnosti“, která platila v Bavorsku již 240 let.

Nalevo od Marie stojí apoštol Bartoloměj. Je patronem starého farského kostela v Rothenstadtu, který dnes slouží jako chrám evangelické komunity. Bartoloměj je jedním z dvanácti Ježíšových apoštolů. Kniha v jeho rukách symbolizuje, že je apoštolem, dýka naznačuje jeho smrt.

Napravo od Matky Boží je sv. Maxmilián. Žil ve 3. století a kázal v jižním Bavorsku, Rakousku a Maďarsku. V roce 284 zemřel mučednickou smrtí. Je patronem jména faráře Maxmiliána Regera, který se podílel na stavbě tohoto kostela.

Ve středu hlavního oltáře se nachází tabernákulum, skříňka, ve které je uložena Nejsvětější svátost – Kristovo Tělo v podobě chleba. Na dveřích tabernákulu jsou zobrazeny řecká písmena alfa a omega.

29letý katolický farář Max Reger byl v Rothenstadtu jen dva týdny, když se v dubnu 1892 snažil naklonit místní komunitu výstavbě katolického kostela. V té době žilo v Rothenstadtu 403 katolíků. Proto se tento plán i kvůli předpisům o simultánnosti zdál být beznadějný.

Stavba katolického kostela

Max Reger našel způsob. Farářovi a katolické komunitě se stal oporou baron Eduard, Wilhelm und Camillus, svobodný pán ze Sazenhofenu.

Farářovi Regerovi se nakonec 15. května 1893 podařilo uzavřít stavební smlouvu se stavebním mistrem Franzem Gernerem z Regensburgu.

V bavorských kostelích se neogotický styl vyskytuje velmi zřídka. 23. května 1893 se v jižní části obce konečně začalo s výstavbou. Díky mnohým darům byla hrubá stavba kostela dokončena na podzim v roce 1894. „Kostel Panny Marie“ nebo přesněji řečeno Marie Matky Boží se stal oficiálním, úředně potvrzeným majetkem katolické farnosti 22. října 1894. Potom se začalo se zařizováním kostela.

Požehnání udělil 11. listopadu 1894 ctihodný opat Benedikt Braunmüller O.S.B. z kláštera Metten. Kostel slavnostně vysvětil až 19. července 1905 ctihodný pomocný biskup z Regensburgu, Sigismund Felix svobodný pán, budoucí pasovský biskup.

Adresa:

St. Marien + Pfarramt St. Marien (OT Rothenstadt)
Kirchenstraße 40, 92637 Weiden in der Oberpfalz
Tel.: 0961-44416

Kostel sv. Bartoloměje v Rothenstadtu

Evangelicko-luterský farní kostel sv. Bartoloměje

Farnost Rothenstadt se uvádí již v nejstarším seznamu farností v Horní Falci z roku 1326. Kostel zasvěcený sv. Bartolomějovi byl postaven ještě před 13. stoletím.

Vlivem reformačního hnutí, které se v roce 1522 dostalo až do Weidenu, se tehdejší farář přiklonil v roce 1540 k Lutherovu učení. Na příkaz panovníka museli i místní obyvatelé přejít na protestantismus. Začátkem 17. století několikrát změnili své náboženské vyznání podle vyznání vrchnosti.

Simultánní kostel sv. Bartoloměje

Po třicetileté válce v letech 1618 - 1648 byla zavedena „simultánnost“. Simultánnost označuje společné používání církevních zařízení protestanty i katolíky. V kostele v Rothenstadtu byly přísně vymazeny časy jeho využívání a přísně rozdělený byl i samotný hřbitov kolem kostela.

Simultánnost byla zrušena již v roce 1910 postavením nového katolického kostela. Kostel sv. Bartoloměje je dnes majetkem evangelicko-luterské farnosti v Rothenstadtu.

Nařídil to falchrabě Christian August von Sulzbach v roce 1652. Kostel si dnes můžete prohlédnout a navštívit během jízdy po cyklotrase kolem simultánních kostelů.

Adresa:

St. Bartholomäus (OT Rothenstadt)
Kirchenstraße 13, 92637 Weiden in der Oberpfalz

Pfarramt St. Bartholomäus (OT Rothenstadt)
Kirchenstraße 33, 92637 Weiden in der Oberpfalz
Tel.: 0961-43472

Kostel sv. Marka

Evangelický kostel sv. Marka vysvětil 22. října 1961 ctihodný otec Koller a navrhl architekt Reinhold Riemerschmid. Na stavbě kostela se podílel vídeňský architekt Zitzmann, stavitel Keller a jeho pomocníci.

Autorem oltářního obrazu je mnichovský malíř Distler. Kříž s trnovou korunou, na který shora dopadají paprsky světla, symbolizuje tajemství nejhlubší a lidské viny a usmiřující dobrotivé Boží milosti a zároveň moc a sílu kříže, kolem kterého nemůže nikdo jen tak projít, ale u kterého se musí každý rozhodnout sám za sebe.

Adresa:

St. Markus + Pfarramt St. Markus
Beethovenstraße 5, 92637 Weiden in der Oberpfalz
Tel.: 0961-32143